Skicka/spara på en angiven tid

Du kan scanna original i förväg och skicka/spara de scannade dokumenten vid en angiven tidpunkt.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ>  <Tidsbestämd sändning>.
6
Ange tidpunkten för sändning/sparande och tryck på <OK>.
Ange klockslaget med fyra siffror. Till exempel, för 5 minuter över 7, skriv "0705", och för 18 minuter över 23, skriv "2318".
7
Tryck på <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och skickas/sparas vid den angivna tidpunkten.
Du kan titta på skärmen <Statusmonitor> för att se om dokumentet har skickats/sparats. Kontrollera status och logg för scannade dokument
Du kan reservera högst 64 jobb för tidsbestämd sändning. Det kan emellertid hända att maskinen kan hantera färre sändjobb än 64, beroende på följande förhållanden:
När du skickar flera dokument samtidigt
När dokumenten som skickas är stora
När en stor mängd minne används för brevlådan och inlådan för fax/I-Fax
7W93-0C2