<Initiera efter byte av delar> (endast 4700-serien)

Du måste initialisera skrivaren när du har bytt ut delar. Initiera skrivaren för varje utbytt del.

<Underhållssats för autom. dokumentmatare>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Initiera efter byte av delar>
När du har bytt vals och separeringsdyna för automatisk dokumentmatare, välj <Underhållssats för autom. dokumentmatare> för att utföra initiering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Underhållssats för autom. dokumentmatare>
Ja, Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
7W93-0LS