Imaging

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Zoom Mode>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
8700-serien/6700-serien / 4700-serien: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
6000-serien: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7W93-0RF