PDF

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
(Endast 6000-serien)
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
8700-serien/6700-serien / 4700-serien:
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Grafik>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
6000-serien:
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
(Endast 6000-serien)
85 % till 115 %; 100%
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
(Endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)
<-10 %>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7W93-0RH