UFR II

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Halftones>
8700-serien/6700-serien / 4700-serien:
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Grafik>: <Color Tone>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Color Tone>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
6000-serien:
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
7W93-0RA