Utility

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Initialize PCL Storage>*1
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Initialize PS Storage>*1
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7W93-0RK