<Säkerhetsinställningar för box>

Ange brevlådans säkerhetsinställningar.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Visa utskrift vid lagring från skrivardrivrutin>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Säkerhetsinställningar för box>
Om du sätter den här inställningen till <Av> kan inställningarna för <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin> inte ändras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa utskrift vid lagring från skrivardrivrutin>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0SE