<Webbåtkomst>

Ange inställningarna för webbåtkomstfunktionen.
Se ”Webbåtkomst” för information om webbplatsen för onlinehandboken. Webbåtkomst
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(NULL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(NULL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(NULL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Endast visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Proxy Server Address>
(Endast visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Portnummer>
(Endast visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Use proxy auth.>
(Endast visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Address Without Using Proxy>
(NULL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Scanner>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Skrivare>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Användaragentinformation <Återställ grundinst.>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Endast visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
7W93-0SR