Volume Settings (Justera volym)

Ange inställningarna för toner ljuder från maskinen, till exempel tonen för att skicka eller ta emot ett fax och bekräftelsestonerna som meddelar dig om maskinens status.
Se Ställa in ljud för mer information om inställningarna.
Posten för ljudinställningar (volymjustering) visas när du trycker på <Justera volym> eller Tangent för volyminställningar (på maskiner med upprätt kontrollpanel).
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

Inställningar för maskiner med faxfunktion

Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Alarmvolym>
0 till 4 till 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Monitorvolym>
0 till 4 till 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Slutsig minnesmot./-sän.>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Felsig. v. minnesmot./-sän.>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
-Settings/Registration Basic Information
<Övriga volyminställningar>
<Inmatningston>: 0 till 2 till 3
<Ogiltig inmatningston>: 0 till 3
<Fyll på tillbehör-ton>: 0 till 3
<Kvarlämnat original-ton>: 0 till 3
<Felton>: 0 till 2 till 3
<Jobbet klart-ton>: 0 till 2 till 3
<Vilolägeston>*1: 0 till 3
<Inloggningston>: 0 till 2 till 3
<Signal byte ej tom tonerpatr.>*2: 0 till 2 till 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kan visas som <Energispar/Vilolägeston> på vissa modeller.
*2 Kanske inte visas på vissa modeller.

Inställningar för maskiner utan faxfunktion

Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Volyminställningar>
<Inmatningston>: 0 till 2 till 3
<Ogiltig inmatningston>: 0 till 3
<Fyll på tillbehör-ton>: 0 till 3
<Kvarlämnat original-ton>: 0 till 3
<Felton>: 0 till 2 till 3
<Jobbet klart-ton>: 0 till 2 till 3
<Vilolägeston>*1: 0 till 3
<Inloggningston>: 0 till 2 till 3
<Signal byte ej tom tonerpatr.>*2: 0 till 2 till 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kan visas som <Energispar/Vilolägeston> på vissa modeller.
*2 Kanske inte visas på vissa modeller.
7W93-0UJ