Ange brevlådeinställningar

Du kan ange ett namn och ett lösenord för brevlådan samt ändra tiden innan filer automatiskt tas bort.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Ange/registrera brevlådor>.
3
Välj önskad låda.
4
Ange de inställningar som krävs och tryck på <OK>.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
<Reg. namn på låda>
Ange ett namn för brevlådan.
<PIN-kod>
Ange ett lösenord för brevlådan. Ange ett tal med upp till sju siffror, tryck på <Bekräfta>, skriv samma lösenord och tryck sedan på <OK>.
Lösenord med bara "0" är inte tillåtet.
Om du glömmer bort ditt lösenord, går det inte att hämta. Var noga med att inte glömma bort ditt lösenord.
<Tid till automatisk filradering>
Tryck på <->/<+> för att ändra tiden tills sparade filer automatiskt tas bort. Om du anger "0", tas filer inte bort.
<Inställn. Sänd URL>
Skickar meddelande via e-post om platsen (URL) för lådan där filer sparas. Den här inställningen är användbar för att kontrollera sparade filer från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Initiera>
Återställer alla inställningar till de fabriksinställda värdena. Observera att du inte kan initiera inställningarna när filer har lagrats i lådan.
<Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>
Ange om du vill skriva ut en fil när den skickas från en dator och sparas i lådan.
<Tid till automatisk filradering> och <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin> kan specificeras för alla rutor samtidigt. Se <Tid till automatisk filradering> och <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>.
7W93-0E6