Arbeta med filer och mappar på andra enheter

Du kan använda maskinen för att utföra fjärroperationer, t.ex. kontrollera och radera filer, i Avancerat utrymme på andra Canon flerfunktionsskrivare eller i en Windows-server.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Nätverk>.
3
Välj den enhet du vill ha tillgång till.
<Upp>
Tryck här för att gå till den övre nivån från den nuvarande.

<Kontr. lagringsinformation>

Genom att välja en enhet och trycka på <Detaljer> kan du kontrollera information (protokoll/sökväg) för enheten.
Du kan även använda en personlig mapp som mottagare. Information om den personliga mappen finns i Konfigurera personliga mappar.
4
Använda filer och mappar.
För information om alternativ på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se steg 4 för Arbeta med filer och mappar i Avancerat utrymme. Observera att du inte kan ändra mappnamn och radera mappar på andra enheter.
När inställningarna är klara trycker du på <Frånkoppla>. <Frånkoppla> visas bara när alla följande villkor är uppfyllda.
Användarverifiering har inte utförts
Maskinen är inloggad på den anslutna filservern
7W93-0CY