Pappersstopp i häftesefterbehandlaren

Bekräfta före hantering
Om det finns papper i häftesfacket tar du bort det först.
1
Kontrollera om papper har fastnat i efterbehandlaren.
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
Lyft utmatningsfackets pappersstöd på fack B.
Vrid det gröna vredet för att mata papper som fastnat i fack B.
Om papper kommer ut i fack B, dra försiktigt ut papperet i pilens riktning.
2
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsenheten.
Öppna dubbelarksstyrskenan ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Lyft upp den första skenan ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Sätt tillbaka skenan () i sitt ursprungsläge.
Fäll ned dubbelarksstyrskenan ().
3
Vrid det gröna vredet cirka 10 gånger.
Om du inte vrider på vredet kan det fastnade pappret gå sönder när sadelhäftningsenheten dras ut.
4
Dra ut sadelhäftningsenheten.
5
Öppna styrskenan för transparenta original () och kontrollera om det finns papper som har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
6
Stäng styrskenan för genomskinliga original.
7
Sätt tillbaka sadelhäftningsenheten i sitt ursprungsläge.
8
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
9
Öppna luckan på buffertenheten.
10
Kontrollera om papper har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
11
Stäng luckan på buffertenheten.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
7W93-027