Pappersstopp i häftningsefterbehandlaren

1
Kontrollera om papper har fastnat i efterbehandlaren.
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
Lyft utmatningsfackets pappersstöd på huvudfacket.
Vrid det gröna vredet för att mata papper som fastnat i huvudenheten.
Om papper kommer ut i huvudenhetens fack, dra försiktigt ut pappret i pilens riktning.
2
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsenheten.
Öppna dubbelarksstyrskenan ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Lyft upp den första skenan ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Sätt tillbaka skenan () i sitt ursprungsläge.
Fäll ned dubbelarksstyrskenan ().
3
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
4
Öppna luckan på buffertenheten.
5
Kontrollera om papper har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
6
Stäng luckan på buffertenheten.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
7W93-026