Pappersstopp i huvudenheten

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Om det alternativa pappersmagasinet är installerat, dra bort det från maskinen.
Stäng alla luckor som är öppna.
1
Kontrollera om papper har fastnat i universalfacket.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
2
Stäng huvudenhetens övre och nedre högra lucka.
När du lyfter på spaken öppnas både huvudenhetens övre och nedre högra lucka samtidigt.
3
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsenheten.
Håll i den gröna spaken () och öppna utmataren.
Utmatningsenheten kan bara öppnas så långt som diagrammet visar.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng utmatningsenheten.
4
Kontrollera om papper har fastnat i reverseringsenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
5
Kontrollera om papper har fastnat i ingången till duplexenheten.
Om papper har fastnat i den övre delen, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om papper har fastnat i den nedre delen, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
6
Kontrollera om papper har fastnat i fixeringsenheten.
Håll i den gröna spaken () och öppna fixeringsenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om du inte kan dra ut pappret, sätt tillbaka fixeringsenheten i sitt ursprungsläge och dra försiktigt ut pappret underifrån.
Sätt tillbaka fixeringsenheten till sitt ursprungsläge.
7
Kontrollera om papper har fastnat i duplexenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i riktningen som mest papper skjuter ut i.
8
Kontrollera om papper har fastnat i universalfackets papperskälla.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
9
Kontrollera om papper har fastnat mellan huvudenheten och huvudenhetens övre och nedre högra lock.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
10
Stäng huvudenhetens övre och nedre högra lucka till du hör ett klick från dem.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
7W93-023