Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüleme

Bu bölümde, Kullanıcı Kılavuzu'nda kullanılan işaretler, düğmeler, ekranlar ve diğer öğeler açıklanmaktadır. Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen "Başlangıç" kılavuzundaki "Önemli Güvenlik Yönergeleri" bölümünde de verilmektedir. Bu talimatlara da bakın.
İşaretler
Güvenliğe ilişkin ikazlar, kısıtlamalar ve makinenin taşınmasına ilişkin ikazlar, yararlı ipuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki işaretlerle belirtilir.
Doğru olarak uygulanmadığında kişilerin ölümüne veya yaralanmasına neden olabilecek işlemlerle ilgili bir uyarı gösterir. Makineyi güvenli kullanmak için, bu uyarıları her zaman dikkate alın.
Doğru olarak uygulanmadığında kişilerin yaralanmasına neden olabilecek işlemlerle ilgili bir ikazı gösterir. Makineyi güvenli kullanmak için, bu ikazları her zaman dikkate alın.
Yapılmaması gereken bir işlemi gösterir. Bu maddeleri dikkatle okuyun ve anlatılan işlemleri yapmadığınızdan emin olun.
İşlem gereksinimlerini ve kısıtlamaları gösterir. Makinenin doğru çalışması ve arızaları veya makinenin zarar görmesini önlemek için burada yazanları dikkatle okumalısınız.
İşlemin temizliğini belirtir veya yordam için ek açıklamalar içerir.
Makinenin kullanımına yönelik faydalı işlevleri veya ipuçlarını gösterir.
Bu Kılavuzda Kullanılan Tuşlar ve Düğmeler
İşletim panelindeki tuşlar ve bilgisayar ekranındaki düğmeler aşağıdaki biçimde görünür:
Tür
Örnek
İşletim panelindeki tuşlar
İşletim panelinde görüntülenen ayarlar
<Zamanlayıcı/Enerji Ayarları>
<Kağıt sıkıştı.>
Bilgisayar ekranında görüntülenen düğmeler ve diğer metin arabirimleri
[Tercihler]
Bu Kılavuzda Kullanılan Bilgisayar Ekranları
Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak, bu kılavuzda kullanılan ekranların görünümü gerçek ekranlardan çok az farklı olabilir. Ayrıca, sürücülerin ve yazılımın görünümü, sürümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Bu Kılavuzda Kullanılan Resimler
Bu Kullanıcı Kılavuzunda kullanılan toner kartuşuna ait resimler, Canon Toner T09 içindir.
6X9H-07E