Her Bir İşlev İçin Uygun Kağıt Kaynağını Otomatik Olarak Seçme

Her bir kağıt kaynağı için otomatik kağıt kaynağı seçimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu özellik <Açık> olarak ayarlanırsa makine, her yazdırma işi için uygun boyutta kağıt yüklenmiş olan bir kağıt kaynağını otomatik olarak seçer. Ayrıca seçili kağıt kaynağında kağıt bittiğinde, bu özellik kağıdın bittiği kaynaktan aynı boyutta kağıt yüklenmiş diğer kağıt kaynağına geçiş yaparak sürekli yazdırmayı etkinleştirir.
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları> öğesini seçin.
3
<Kağıt Kaynağı Oto Seçim> öğesini seçin.
4
Hedef işlevi seçin.
Hedef işlev, rapor/liste yazdırma veya bellek ortamı yazdırma olduğunda, <Diğer> öğesini seçin.
5
Otomatik kağıt kaynağı seçim özelliğini uygulamak istediğiniz her bir kağıt kaynağı için <Açık> öğesini seçin.
İsteğe bağlı kaset besleme modülü takılıyken kağıt çekmecesi de görüntülenir.
En az bir kağıt çekmecesi için her zaman <Açık> öğesini seçin. Tüm çekmeceler için <Kapalı> öğesini seçerseniz, ayar yordamını tamamlayamazsınız.
6
<Uygula> öğesini seçin.
6X9H-02L