PIN ile Güvenliği Sağlanan Bir Belgeyi Yazdırma (Güvenli Yazdırma)

Bilgisayardan yazdırma sırasında bir belgeye PIN ayarlandığında, belge makinenin belleğinde tutulur ve makinenin işletim paneline doğru PIN girilinceye kadar belge yazdırılmaz. Bu işleve "Güvenli Yazdırma" adı verilir ve PIN ile korunan belgeye "güvenli belge" adı verilir. Güvenli Yazdırma kullanıldığında, gizli belge çıktılarının gözetimsiz kalması önlenir.
6X9H-035