<İngilizce Klavye Düzeni>

Makineye bağlı ise bir USB klavye düzeni belirleyin. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
<ABD Düzeni>
<UK Düzeni>
<Menü>  <Tercihler>  <İngilizce Klavye Düzeni>  <ABD Düzeni> veya <UK Düzeni> öğesini seçin
6X9H-055