פונקציות עיקריות

מדריך זה כולל את כל הפונקציות בסדרת הדגמים שבה נכלל המכשיר שרכשת. לפני תחילת העבודה, בדוק אילו פונקציות זמינות במכשיר שרכשת.
: כולל הפונקציה    : לא כולל הפונקציה
תפקיד
C1127P
הדפסה
הדפסה דו-צדדית
חיבור LAN קווי
חיבור LAN אלחוטי
חיבור USB
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
מקשים ואישורים
קישור עם מכשירים ניידים
NFC
תצוגה
מסך מגע
ברירת מחדל של מזהה מנהל מערכת
7654321
ברירת מחדל של PIN מנהל מערכת
7654321
ניהול מזהה מחלקה
Application Library (ספריית יישומים)
Cassette Feeding Module-AF
אופציונלי
ערכה להדפסת ברקודים
אופציונלי
לסוגי מנהלי ההתקנים הזמינים, עיין ב-‏User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-ROM/DVD-ROM של תוכנת המשתמש) שסופק עם המכשיר או בקר באתר Canon (https://global.canon/).
6X94-001