פתרון בעיות (FAQ)

כאשר יש בעיה, בדוק בפרק זה כדי למצוא פתרונות לפני שתפנה אל Canon.
6X94-06J