Apagar l'equip amb operació remota

Podeu apagar l'equip des d'un ordinador connectat a la mateixa xarxa sense haver d'anar on l'equip està instal·lat.
1
Inicieu Remote UI (IU remota) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Device Management]  [Remote Shutdown].
4
Comproveu [Device Status] per assegurar-vos que no s'està processant cap funció i feu clic a [Execute].
5
Feu clic a [OK].
Reinici de l'equip amb operació remota
Podeu reiniciar l'equip fent clic en [Restart Device] a la pantalla [Settings/Registration] de Remote UI (IU remota). Reiniciar de l'equip
6X8Y-01S