Configuració dels sons

L'equip produeix sons en diverses situacions, com ara quan es produeix un encallament de paper o un error. Podeu establir el volum de cadascun d'aquests sons individualment.
1
Premeu la tecla  ().
2
Seleccioneu una opció.
Opció
Descripció
Acció
<To d'entrada>
So de confirmació cada vegada que es prem una tecla al tauler de control o un botó a la pantalla
Seleccioneu <Activat> (produir un to) o <Desact.> (no produir un to).
<To d'entrada no vàlida>
So que es produeix quan es porta a terme una operació de tecla no vàlida, com ara quan s'introdueix un número que està fora del rang de valors vàlid
<To reposició consumibles>
So que es produeix quan un cartutx de tòner està gairebé buit
<To d'avís>
So que es produeix quan es produeix un encallament del paper o algun altre error
<To de fi de treball>
So que es produeix quan finalitza una operació com ara la impressió
<Alerta d'estalvi d'energia>
So que es produeix quan l'equip entra en mode repòs o en surt
6X8Y-02W