Fer servir l'equip a través d'aplicacions

Realitzeu la impressió i altres operacions des del dispositiu mòbil connectat a l'equip mitjançant aplicacions. Són compatibles diverses aplicacions, incloent les exclusives de Canon. Feu un ús apropiat d'acord amb el dispositiu, l'aplicació i la situació.

Ús de Canon PRINT Business

Aquesta aplicació s'utilitza per realitzar la impressió i altres operacions des de dispositius mòbils que admeten iOS o Android. Quan imprimiu, no cal realitzar cap operació a l'equip. Per obtenir informació sobre els sistemes operatius compatibles, els mètodes per establir opcions detallades i el procediment de funcionament, consulteu l'Ajuda de l'aplicació o el lloc web de Canon (https://global.canon/gomp/).
Podeu baixar Canon PRINT Business gratuïtament, però se us cobrarà la tarifa de connexió a Internet.

Impressió amb Canon Print Service

Podeu imprimir fàcilment des del menú de les aplicacions compatibles amb el subsistema d'impressió d'Android. Per obtenir més informació sobre els sistemes operatius compatibles i opcions i procediments detallats, consulteu el lloc web de Canon (https://global.canon/).

Usar Mopria®

L'equip també admet Mopria®. Mopria® us permet realitzar impressions i altres operacions des d'un dispositiu mòbil Android utilitzant operacions i configuracions comuns, independentment del fabricant o model. Per exemple, les empreses que utilitzen múltiples dispositius compatibles amb Mopria® de diferents fabricants poden imprimir des de la mateixa impressora i els empresaris en moviment poden utilitzar un dispositiu compatible amb Mopria® amb una impressora local certificada sense haver d'instal·lar una aplicació separada. Per obtenir més informació sobre els models admesos o els entorns operatius, consulteu http://www.mopria.org.
Confirmació d'opcions de Mopria®

Impressió amb Google Cloud Print

Podeu utilitzar aplicacions i serveis que admeten Google Cloud Print per imprimir des d'un ordinador o un dispositiu mòbil sense fer servir cap controlador d'impressora. Utilitzar Google Cloud Print
6X8Y-03F