Comprovació de l'estat i el registre d'impressió

Podeu comprovar els estats d'impressió actuals i els registres dels documents impresos.
Si <Mostrar registre de treballs> està establert en <Desactivat>, no podeu comprovar els registres d'impressió. <Mostrar registre de treballs>
Això és útil en els casos següents
Quan els documents tarden molta estona en imprimir-se, pot resultat útil veure la llista d'espera dels documents en espera de ser impresos.
Quan no trobeu les impressions que pensàveu que s'havien imprès, pot resultar útil veure si s'ha produït un error.
1
Seleccioneu <Monitor estat>.
2
Seleccioneu <Treball d'impressió>.
3
Comproveu els estats i els registres d'impressió.
Per comprovar els estats d'impressió
1
Seleccioneu el document l'estat del qual vulgueu comprovar a la pestanya <Estat treball imp.>.
Mostra informació detallada sobre el document.
Per comprovar els registres d'impressió
1
Seleccioneu el document el registre del qual vulgueu comprovar a la pestanya <Registre treballs imp.>.
<Acceptar> es mostra quan un document s'ha imprès correctament i <Error> es mostra quan un document no s'ha pogut imprimir perquè s'ha cancel·lat o s'ha produït algun error.
Mostra informació detallada sobre el document.
Pot ser que el nom del document o el nom d'usuari que apareix no reflecteixi el nom real del document o de l'usuari.
Quan es mostra un número de tres xifres en cas d'<Error>
Aquest número representa un codi d'error. Per obtenir més informació, vegeu "Resolució de problemes (FAQ)" al manual en línia al lloc web.
6X8Y-033