Funcions principals

En aquest manual es descriuen les funcions del model que heu comprat. Abans de començar, comproveu les funcions disponibles al model que heu comprat.
: Amb funció    : Sense funció
Funció
C1127P
Impressió
Impressió a doble cara
Connexió a través d'una LAN amb cable
Connexió a través d'una LAN sense fil
Connexió USB
Remote UI (IU remota)
Claus i certificats
Vinculació amb dispositius mòbils
NFC
Pantalla
Tauler tàctil
ID de l'administrador del sistema predeterminat
7654321
PIN de l'administrador del sistema predeterminat
7654321
Gestió d'identificadors de departament
Application Library (biblioteca d'aplicacions)
Cassette Feeding Module-AF
Opcional
Kit d'impressió de codis de barres
Opcional
Per als tipus de controladors disponibles, vegeu l'User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-ROM/DVD-ROM del programari d'usuari) subministrat amb l'equip o visiteu el lloc web de Canon (https://global.canon/).
6X8Y-001