Configuració

Abans de fer servir les funcions de l'equip, les condicions ambientals s'han d'establir per endavant. Per començar, comproveu les seqüències de flux necessàries per completar la configuració i, a continuació, establiu les opcions reals. Preparacions necessàries abans d'utilitzar l'equip
Configuració de les opcions inicials de l'equip (Guia de configuració)
Per configurar fàcilment les opcions inicials necessàries per utilitzar l'equip, com ara la data, l'hora i les opcions de xarxa, seguiu l'ajuda en pantalla. Configurar mitjançant la guia de configuració
6X8Y-000