Функція керування

Параметри брандмауера

Для мереж IPv4 та IPv6 можна вказати до 16 IP-адрес (або діапазонів IP-адрес).
Пакетні фільтри апарата, описані в цьому розділі, керують зв’язками через протоколи TCP, UDP й ICMP.
Можна вказати до 32 MAC-адрес.

IPSec

Протокол IPSec, який підтримується апаратом, відповідає RFC2401, RFC2402, RFC2406 і RFC4305.
Операційна система
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Режим зв’язку
Режим передавання
Протокол ключового обміну
IKEv1 (основний режим)
Метод автентифікації
Попередньо наданий ключ
Цифровий підпис
Алгоритм гешування (і довжина ключа)
HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 бітів або 384 біти)
Алгоритм шифрування (і довжина ключа)
3DES-CBC
AES-CBC (128 бітів, 192 біти або 256 бітів)
Алгоритм і/або група ключового обміну (і довжина ключа)
Діффі-Геллмана (DH)
Група 1 (768 бітів)
Група 2 (1024 біти)
Група 14 (2048 бітів)
ESP
Алгоритм гешування
HMAC-SHA1-96
Алгоритм шифрування (і довжина ключа)
3DES-CBC
AES-CBC (128 бітів, 192 біти або 256 бітів)
Алгоритм гешування та/або алгоритм шифрування (і довжина ключа)
AES-GCM (128 бітів, 192 біти або 256 бітів)
AH
Алгоритм гешування
HMAC-SHA1-96
Протокол IPSec підтримує одноадресне передавання даних (або зв’язок з одним пристроєм).
Апарат не може використовувати протоколи IPSec і DHCPv6 одночасно.

Реєстрація ключів і сертифікатів

Якщо ви інсталюєте ключ або сертифікат ЦС із комп’ютера, переконайтеся, що вони відповідають наведеним нижче вимогам.
Формат
Ключ: PKCS#12*1
Сертифікат центру сертифікації: X.509 DER/PEM
Розширення файлу
Ключ: «p12» або «pfx»
Сертифікат центру сертифікації: «.cer» або «.pem»
Алгоритм загальнодоступного ключа
(і довжина ключа)
RSA (512 біт, 1024 біти, 2048 бітів, 4096 бітів)
DSA (1024 біти, 2048 бітів, 3072 біти)
ECDSA (P256, P384, P521)
Алгоритм підпису сертифіката
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Алгоритм відбитка сертифіката
SHA1
*1Вимоги до сертифіката, який належить до ключа, відповідно до сертифікатів ЦС.
*2 RSA-SHA-384 і RSA-SHA-512 доступні, тільки коли довжина ключа RSA становить щонайменше 1024 біти.
Апарат не підтримує використання списку відкликаних сертифікатів (CRL).

Визначення «слабкого шифрування»

Коли для параметра <Prohibit Use of Weak Encrypt.> установлено значення <On>, використання наведених нижче алгоритмів заборонено.
Гешування
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Криптосистема з одним ключем
RC2, RC4, DES
Криптосистема з відкритим ключем
Шифрування за методом RSA (512 бітів/1024 біти), цифровий підпис за алгоритмом RSA (512 бітів/1024 біти), DSA (512 бітів/1024 біти), DH (512 бітів/1024 біти)
Алгоритм гешування SHA-1, що застосовується для підпису кореневого сертифіката, можна використовувати, навіть якщо для параметра <Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.> установлено значення <On>.
6U2A-073