Введення тексту

Для введення тексту або цифр використовуйте клавіатуру, яка відображається на екрані. Цифрові клавіші відображаються на екрані тільки для введення цифр.
Перемикання типу символу
Торкніться клавіші <a> або <1/#>, щоб перемкнути тип символу, який вводиться.
Щоб ввести символи верхнього регістру, натисніть .
Видалення тексту
За кожного торкання клавіші видаляється один символ. Утримування клавіші дає змогу видалити кілька символів поспіль.
Переміщення курсору (введення пробілу)
Торкніться  або , щоб перемістити курсор. Щоб ввести пробіл, перемістіть курсор у кінець тексту та торкніться .
Відображення цифрових клавіш
Якщо необхідно ввести тільки числове значення, на екрані відображаються клавіші з цифрами. Торкніться цифрових клавіш, щоб ввести цифрове значення.
Діапазон значень
Значення в дужках ( ), які відображаються під полем для введення, – це діапазон допустимих значень.
Відображення кнопок, відмінних від цифрових клавіш
Якщо відображаються кнопки <+>/<-> або /, їх можна натиснути, щоб збільшити або зменшити цифрове значення чи перемістити курсор.

Введення символів за допомогою USB-клавіатури

До порту USB для USB-пристроїв (Передня сторона або Задня сторона) можна під’єднати клавіатуру, щоб вводити текст з її допомогою. Навіть коли клавіатуру підключено, текст можна вводити за допомогою панелі керування.
Деякі клавіші на USB-клавіатурі, наприклад [Backspace], [Home] і [End], неможливо використовувати. Якщо натиснути клавіші, які не можна використовувати, нічого не вводиться та не змінюється.
Щоб видалити текст, натисніть клавішу [Delete].
Якщо натиснути клавішу [RETURN/ENTER], введення тексту завершується, як і в результаті вибору елемента <Apply>.
Можна вказати тип розкладки клавіатури (для англійської (США) та англійської (Велика Британія)). <English Keyboard Layout>
USB-клавіатуру можна від’єднати від апарата в будь-який час. Додаткові дії для цього не потрібні.
Залежно від мови дисплея деякі символи можуть вводитися неправильно.
Деякі типи USB-клавіатур можуть працювати неправильно.
6U2A-024