Відображення повідомлень

Повідомлення відображаються на екрані, якщо бракує паперу або завершується термін служби тонера в картриджі. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Усунення несправностей (FAQ)» на веб-сайті електронного посібника.
Виникнення помилок
У деяких випадках у разі виникнення помилок на екрані відображаються інструкції з їх усунення. Для вирішення проблеми дотримуйтесь інструкцій, що з’являться на екрані. Нижче для прикладу наведено зображення екрана, який відображається, коли сталося зминання паперу.
6U2A-022