Екран <Status Monitor>

Якщо вибрати елемент <Status Monitor>, з’явиться екран, на якому можна перевірити стан документів, а також стан апарата й інформацію про параметри мережі.

<Error Information/Notification>

Відображає докладні відомості будь-яких помилок, що сталися. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Усунення несправностей (FAQ)» на веб-сайті електронного посібника.

<Device Information>

Відображає стан апарата.
<Paper Information>
Відображає інформацію про папір, завантажений до кожного джерела паперу.
<Cartridge Information>
Відображає залишок тонера в картриджах. Термін використання інших внутрішніх частин може завершитися до того, як закінчиться тонер.
<Secure Print Memory Usage>
Відображає об’єм пам’яті, що використовується для збереження даних захищених документів. Друк документа, захищеного PIN-кодом (безпечний друк)
<Version Information>
Відображає інформацію про версію мікропрограми.
<Serial Number>
Відображає серійний номер апарата.

Стан і журнали надрукованих і отриманих документів

Відображає поточний стан виділеного елемента. Нижче для прикладу наведено зображення екрана <Print Job>.

<Network Information>

Відображає налаштування мережі та її стан, наприклад дані про IP-адресу апарата та стан підключення до бездротової локальної мережі. Перегляд параметрів мережі

IP-адреса

Відображає адресу IPv4 апарата.
Можна вказати, чи потрібно відображати IP-адресу апарата на екрані <Status Monitor>, вибравши параметр <Display IP Address>. <Display IP Address>

<Rmv. Mem. Media>

Використовується для безпечного виймання пристрою USB-пам’яті. Відображається, тільки якщо до апарата підключено пристрій USB-пам’яті. Виймання пристрою пам’яті USB
6U2A-021