Автоматичний вибір відповідного джерела паперу для кожної функції

Увімкніть або вимкніть функцію автоматичного вибору джерела паперу. Якщо для цієї функції встановлено значення <On>, апарат автоматично вибирає джерело паперу, у яке завантажено папір відповідного формату для кожного завдання друку. Крім того, якщо папір у вибраному джерелі закінчується, ця функція забезпечує безперервний друк, перемикаючись з одного джерела паперу на інше, у яке завантажено папір такого ж формату.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елементи <Function Settings>  <Common>  <Paper Feed Settings>.
3
Виберіть елемент <Paper Source Auto Selection>.
4
Виберіть цільову функцію.
Якщо цільова функція – це друк звіту/списку або друк із носія пам’яті, виберіть <Other>.
5
Для кожного джерела паперу, до якого потрібно застосувати функцію автоматичного вибору джерела паперу, установіть значення <On>.
Якщо встановлено додатковий касетний модуль подавання, його шухляда для паперу також відображається.
Завжди вказуйте значення <On> принаймні для однієї з шухляд для паперу. Якщо вибрати значення <Off> для всіх шухляд, процедуру налаштування завершити не вдасться.
6
Виберіть елемент <Apply>.
6U2A-02L