Обмеження відображених форматів паперу

Можна забезпечити, що на екрані для вибору параметра формату паперу відображатимуться лише часто використовувані формати паперу.
1
Виберіть елемент <Paper Settings> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Select Frequently Used Paper Sizes>.
3
Виберіть джерело паперу, для якого необхідно обмежити відображення форматів паперу.
Якщо встановлено додатковий касетний модуль подавання, його шухляда для паперу також відображається.
4
Зніміть прапорці для форматів паперу, які не потрібно відображати.
Переконайтеся, що прапорці встановлено лише для часто використовуваних форматів паперу.
Невибрані формати паперу можна переглянути, вибравши <Other Sizes> на екрані вибору параметра формату паперу.
5
Виберіть елемент <Apply>.
6U2A-02K