Реєстрація нестандартного формату паперу

Можна зареєструвати до трьох часто використовуваних нестандартних форматів паперу.
1
Виберіть елемент <Paper Settings> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Register Custom Paper>.
3
Виберіть реєстраційний номер.
Видалення параметра
Виберіть зареєстрований номер і виберіть елемент <Delete>  <Yes>.
4
Укажіть довжину сторін <X> і <Y>.
Виберіть <X> або <Y> і введіть довжину кожної сторони за допомогою цифрових клавіш.
Змінення відображуваного імені реєстраційного номера
Виберіть елемент <Name>, введіть відображуване ім’я та натисніть кнопку <Apply>.
5
Виберіть елемент <Apply>.
Установлення зареєстрованого нестандартного формату паперу
Формати паперу, зареєстровані під час виконання описаної вище процедури, можна викликати, вибравши <Custom> на екрані вибору формату паперу для шухляди або багатоцільового лотка.
6U2A-02J