Очищення стрічки подавання

Забруднення стрічки подавання всередині апарата призводить до погіршення якості друку. Щоб очистити стрічку подавання, виконайте наведену нижче процедуру. Зверніть увагу, що стрічку подавання не можна чистити, коли у пристрої є документи, які очікують на друк.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>.
3
Виберіть елемент <Clean ITB>.
4
Виберіть елемент <Start>.
Почнеться очищення. Коли з’явиться сповіщення про завершення очищення, натисніть , щоб повернутися на екран Home.
6U2A-065