Перевірка стану друку й журналу завдань

Можна перевірити поточний стан друку та журнали роздрукованих документів.
Якщо для параметра <Display Job Log> вибрано значення <Off>, журнали друку перевірити неможливо. <Display Job Log>
Ця функція корисна у наведених нижче випадках
Якщо документи довго не роздруковуються, можна переглянути список документів, що очікують на друк.
Якщо ви не можете знайти роздруківок, які мали б бути надруковані, ви можете перевірити, чи не сталася помилка.
1
Виберіть елемент <Status Monitor>.
2
Виберіть елемент <Print Job>.
3
Перевірка стану друку та журналів.
Перевірка стану друку
1
На вкладці <Print Job Status> виберіть документ, стан якого потрібно перевірити.
Відображає докладні відомості про документ.
Перевірка журналів друку
1
Виберіть документ, журнал якого потрібно перевірити, на вкладці <Print Job Log>.
Повідомлення <OK> відображається, якщо документ успішно надруковано, а повідомлення <Error> – якщо не вдалося надрукувати документ через скасування друку або помилку.
Відображає докладні відомості про документ.
Відображені назва документа або ім’я користувача можуть не відповідати реальним назві документа чи імені користувача.
Тризначний номер під час відображення повідомлення <Error>
Цей номер є кодом помилки. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Усунення несправностей (FAQ)» на веб-сайті електронного посібника.
6U2A-033