Настроювання підключення шляхом вибору маршрутизатора бездротової локальної мережі

Можна здійснити пошук маршрутизаторів бездротової локальної мережі (або точок доступу), доступних для підключення, і вибрати один на дисплеї апарата. Як мережевий ключ введіть ключ WEP або PSK. Перш ніж вибрати маршрутизатор бездротової локальної мережі, перевірте й запишіть потрібні для налаштування відомості, зокрема ідентифікатор SSID та мережевий ключ (Перевірка ідентифікатора SSID та мережевого ключа).
Параметри безпеки
Якщо бездротове підключення настроєно шляхом вибору маршрутизатора бездротової локальної мережі, для методу автентифікації WEP встановлюється значення <Open System>, а для методу шифрування WPA/WPA2 – значення <Auto> (AES-CCMP або TKIP). Щоб вибрати параметр <Shared Key> для автентифікації WEP або параметр <AES-CCMP> для шифрування WPA/WPA2, потрібно налаштувати підключення за допомогою <Enter Manually>. Настроювання підключення із зазначенням докладних параметрів
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <Wireless LAN Settings>.
Якщо відображається повідомлення <Do you want to enable the wireless LAN?>, виберіть <Yes>.
4
Прочитайте повідомлення, що відображається, і виберіть <OK>.
5
Виберіть елемент <SSID Settings>.
6
Виберіть елемент <Select Access Point>.
Апарат почне пошук доступних маршрутизаторів бездротової локальної мережі.
Якщо відображається повідомлення про відсутність точок доступу, перевірте параметри мережі. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Усунення несправностей (FAQ)» на веб-сайті електронного посібника.
7
Виберіть маршрутизатор бездротової локальної мережі.
Виберіть маршрутизатор, чий ідентифікатор SSID збігається з тим, що ви записали, і виберіть <Next>  <OK>.
Перегляд докладних відомостей про параметри безпеки
Виберіть маршрутизатор бездротової локальної мережі та натисніть <Details>. Щоб повернутися до вихідного екрана, виберіть елемент .
Якщо маршрутизатор безпроводової локальної мережі не знайдено
Перевірте, чи апарат установлено належним чином і чи він готовий до підключення до мережі. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Усунення несправностей (FAQ)» на веб-сайті електронного посібника.
8
Введіть записаний мережевий ключ.
Введіть мережевий ключ і виберіть елемент <Apply>.
Інформацію про введення тексту див. в розділі Введення тексту.
9
Виберіть елемент <Yes>.
У випадку появи повідомлення про помилку під час настроювання
Виберіть елемент <Close>, перевірте правильність мережевого ключа та поверніться до кроку 5.
10
Почекайте, доки не відобразиться повідомлення <Connected.>.
11
Виберіть елемент <Close>.
Зачекайте декілька хвилин, доки ІР-адреса та інші елементи не встановляться автоматично.
Потужність сигналу
Якщо для підключення доступні кілька маршрутизаторів бездротової локальної мережі, апарат зв’яжеться із пристроєм, який має найпотужніший сигнал. Потужність сигналу вимірюється за допомогою RSSI (Показник потужності отриманого сигналу).
IP-адресу можна вказати вручну. Настроювання IP-адрес
Коли апарат підключено до бездротової локальної мережі, на екрані Home або на екрані основних функцій відображається піктограма Wi-Fi. Основні екрани
Зменшення рівня споживання енергії
Залежно від сигналів, які подає маршрутизатор бездротової локальної мережі, апарат можна налаштувати на перехід у режим <Power Save Mode>. <Power Save Mode>
Змінення IP-адреси апарата
У середовищі DHCP IP-адреса апарата може змінюватись автоматично. У такому випадку підключення буде збережено до тих пір, доки апарат і комп’ютер пов’язано з однією підмережею.
6U2A-00E