Funtzio garrantzitsuenak

Atal honek makinaren ezaugarriak kategorietan banatzeko aholkuak ematen ditu. Ezaugarriak zure asmoen eta operatzeko ingurunearen arabera erabil ditzakezu.
6X92-06R