Застереження під час друку в кольорі з програми PostScript (PS3)

Якщо кольоровий друк виконується з програми PostScript* за допомогою драйвера PS3, спосіб обробки даних змінюється залежно від комбінації параметрів на аркуші [Параметри пристрою] > [Виведення PS із прикладної програми] й функцій друку.
Функції друку, які впливають на спосіб обробки даних, наведено нижче.
Плакат [N x N] / Розташування по центру / Водяний знак / Редагування й попередній перегляд / Опції компонування / Друкувати сторінку з відомостями про завдання друку / Повернути сторінки для компонування / способи подавання паперу, крім [Однаковий папір для всіх сторінок] / Використовувати CanoFine / [Розрізняти кольорові та чорно-білі сторінки на головному комп'ютері]
Налаштуйте параметри відповідно до мети друку.
* Програма, як-от Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator або Adobe Photoshop
[Виведення PS із прикладної програми] > [Авто]
Якщо задана функція друку, яка впливає на спосіб обробки даних
Використовується колірна модель RGB.
Якщо не задана функція друку, яка впливає на спосіб обробки даних
Програма сама генерує код PostScript.
Зазвичай використовується колірна модель CMYK.
[Виведення PS із прикладної програми] > [Увімк.]
Не можна використовувати функції друку, які впливають на спосіб обробки даних.
[Виведення PS із прикладної програми] > [Вимк.]
Використовується колірна модель RGB.
ПРИМІТКА
Відтінки в результаті друку за використання колірної моделі RGB можуть відрізнятися від відтінків, отриманих у результаті друку із застосуванням колірної моделі CMYK.

Пов’язані теми