Налаштування функції автентифікації

Керувати друком можна за допомогою функції керування ідентифікаторами відділів або функції автентифікації користувачів.

Необхідні умови

Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як користувач із повноваженнями адміністратора.

Процедури

1.
Відобразіть екран властивостей принтера.
(1) Відкрийте папку [Bluetooth та пристрої] (або [Пристрої]) з пункту [ Настройки] меню «Пуск».
(2) У пункті [Принтери та сканери] відкрийте екран керування для пристрою, який потрібно задати.
Щоб відкрити екран керування, клацніть пристрій або клацніть [Керування] для відповідного пристрою.
(3) Клацніть [Властивості принтера] для пристрою, який потрібно задати.
2.
Відкрийте аркуш [Параметри пристрою].
3.
Виберіть потрібну функцію автентифікації в списку [Керування користувачами] → натисніть [Параметри].
4.
Виберіть [Дозволити встановлення PIN-коду]/[Дозволити налаштування пароля] → введіть дані для автентифікації.
Щоб скористатися функцією керування ідентифікаторами відділів, введіть відомості в полях [Ідентифікатор відділу] та [PIN-код].
Щоб скористатися функцією автентифікації користувачів, введіть відомості в полях [Ім’я користувача] та [Пароль].
Якщо потрібно переконатися, що введені дані збігаються з даними для автентифікації, налаштованими на пристрої, натисніть [Перевірити].
5.
Установіть відповідні параметри → натисніть [OK].
6.
Натисніть [Застосувати] на аркуші [Параметри пристрою].
Якщо під час друку відобразиться діалогове вікно [Підтвердити ідентифікатор відділу/PIN-код]/[Підтвердити ім'я користувача/пароль], підтвердьте чи встановіть дані для автентифікації.
ПРИМІТКА
Залежно від символів, що використовуються, може не вдатися ввести максимальну кількість символів в імені користувача й паролі, що використовуються під час друку.

Пов’язані теми