Пошук відомостей у посібнику до пристрою

Іноді для використання функцій цього драйвера потрібно заздалегідь виконати певні операції на пристрої.
Відомості про те, як користуватися пристроєм, див. в посібнику до нього.