Редагування списку пріоритетних параметрів

Можна відредагувати список [Профіль], а також імпортувати й експортувати його для використання на інших комп’ютерах.

Редагування списку [Профіль]

1.
Відкрийте відповідний аркуш на екрані параметрів друку драйвера.
2.
Натисніть [Редагування] праворуч біля пункту [Профіль].
3.
У діалоговому вікні [Редагувати профіль] виберіть профіль, який потрібно відредагувати, у списку [Список профілів] → установіть значення параметрів [Ім’я] та [Піктограма].
За потреби введіть коментар у полі [Коментар].
Якщо потрібно видалити профіль, виберіть його в списку [Список профілів] → натисніть [Видалити] → натисніть [OK].
4.
Натисніть [OK].

Експорт профілю

1.
Відкрийте відповідний аркуш на екрані параметрів друку драйвера.
2.
Натисніть [Редагування] праворуч біля пункту [Профіль].
3.
У діалоговому вікні [Редагувати профіль] виберіть профіль, який потрібно експортувати, у списку [Список профілів] → натисніть [Експорт].
4.
Укажіть місце зберігання та ім’я файлу → натисніть [Зберегти] чи [OK].
5.
Натисніть [OK].
Вибраний профіль буде збережено як файл «*.cfg».

Імпорт профілю

1.
Відкрийте відповідний аркуш на екрані параметрів друку драйвера.
2.
Натисніть [Редагування] праворуч біля пункту [Профіль].
3.
У діалоговому вікні [Редагувати профіль] натисніть [Імпорт] → виберіть файл профілю для імпорту → натисніть [Відкрити].
4.
Натисніть [OK].

Пов’язані теми