Авторське право

Copyright CANON INC. 2024
Жодну частину цієї публікації не можна відтворювати, передавати, перетворювати, вносити в інформаційно-пошукову систему або перекладати будь-якою мовою, зокрема комп’ютерною, у будь-якій формі або будь-якими засобами (електронними, механічними, магнітними, оптичними, хімічними, ручними та іншими), без попереднього письмового дозволу компанії Canon Inc.