Вставлення паперу з виступами

Папір із виступами можна вставляти між указаними сторінками. На цьому папері також можна друкувати.
1.
Відкрийте аркуш [Джерело паперу].
2.
Виберіть [Вибір за] > [Джерело паперу] чи [Тип паперу].
3.
Виберіть [Вставити аркуші] в списку [Вибір паперу] → натисніть [Параметри вставлення аркушів].
4.
У діалоговому вікні [Параметри вставлення аркушів] виберіть [Папір із виступами] в розділі [Аркуші для вставлення].
5.
Установіть значення параметрів [Джерело паперу], [Друк на] та [Вставлення].
6.
Якщо потрібно змінити тип паперу з виступами, натисніть [Папір із виступами] > [Параметри] → виберіть потрібний тип паперу в списку [Тип паперу] → натисніть [OK].
Щоб установити положення друку на папері з виступами, виконайте наведену нижче процедуру.
7.
Натисніть [Відомості про папір із виступами].
8.
У діалоговому вікні [Відомості про папір із виступами] встановіть [Положення друку на папері з виступами] → натисніть [OK].
Щоб змістити дані друку в область виступів, виберіть [Положення друку зі зміщенням] → укажіть відстань для зміщення даних у полі [Ширина зміщення] → натисніть [OK].
Щоб надрукувати дані друку без зміщення, виберіть [Не зміщувати положення друку] → виберіть формат паперу з виступами в списку [Формат паперу з виступами] → натисніть [OK].
9.
У діалоговому вікні [Параметри вставлення аркушів] натисніть [OK].
10.
Виберіть папір для сторінок вмісту в розділі [Джерело паперу оригіналу] чи [Тип паперу оригіналу].

Пов’язані теми