Попередній перегляд друку

Перед друком можна попереднього переглянути дані друку та перевірити параметри компонування сторінки.
Тут описано процедуру виконання операцій за допомогою піктограм на панелі інструментів Canon PageComposer. Операції можна також виконувати з меню.
1.
Відкрийте відповідний аркуш на екрані параметрів друку драйвера.
2.
Виберіть [Редагування й попередній перегляд] у списку [Спосіб виведення] → натисніть [OK].
Якщо потрібно встановити спосіб виведення після об’єднання файлів, натисніть [Докладні відомості] → виберіть спосіб виведення в списку [Спосіб виведення після редагування та попереднього перегляду] → натисніть [OK].
3.
Натисніть [OK] на екрані параметрів друку → натисніть [Друк] або [OK] на екрані друку.
Відобразиться головний екран Canon PageComposer.
4.
На головному екрані Canon PageComposer виберіть у списку файл, який потрібно попередньо переглянути перед друком → натисніть [] (Попередній перегляд друку).
5.
У діалоговому вікні [Попередній перегляд друку] виконайте попередній перегляд → натисніть [Закрити].
Натисніть [] (Далі), щоб відобразити наступну сторінку.
Клацніть зображення сторінки, щоб збільшити чи зменшити його.

Пов’язані теми