Не вдається використати функцію отримання відомостей про пристрій або функцію автентифікації

Якщо не вдається отримати відомості про пристрій чи скористатися функціями керування ідентифікаторами відділів або автентифікації користувачів, перевірте наведені нижче пункти.

Причина 1.

Пристрій вимкнено, або кабель не під’єднано належним чином.
Спосіб усунення
Перевірте стан пристрою.

Причина 2.

Неправильно налаштовано параметри середовища підключення.
Спосіб усунення
Перевірте область друку пристрою та скоригуйте дані друку у використовуваній програмі.
У середовищі сервера друку
Інсталюйте Canon Driver Information Assist Service на серверному комп’ютері за допомогою програми встановлення драйвера.
Установіть TCP/IP як протокол у середовищі з диска CD-ROM для використовуваної операційної системи.
Якщо пристрій під’єднано в середовищі, де використовується підключення через USB або порт
Функції отримання відомостей про пристрій, керування ідентифікаторами відділів і автентифікації користувачів використовувати неможливо. Крім того, їх не можна використовувати в таких середовищах підключення через порт:
середовище, у якому комп’ютер підключено безпосередньо до пристрою за допомогою функції SMB
середовище, у якому ввімкнено параметр [Дозволити використання пула принтерів] на аркуші [Порти] на екрані властивостей принтера у Windows *
Для функцій отримання відомостей про пристрій, керування ідентифікаторами відділів і автентифікації користувачів скористайтесь іншим середовищем підключення, наприклад середовищем підключення до мережі TCP/IP.
Проте, можливо, ці функції можна буде використовувати за допомогою підключення через USB залежно від використовуваного пристрою чи драйвера.

Причина 3.

Ім’я пристрою надто довге.
Спосіб усунення
Переконайтеся, що кількість символів в імені пристрою, зареєстрованого в списку принтерів Windows, не перевищує вказаних нижче значень.
Ім’я пристрою: до 209 символів
Ім’я спільного принтера: до 260 символів
Якщо наведені вище значення перевищено, змініть ім’я на аркуші [Загальні] чи [Cпільний доступ] на екрані властивостей принтера у Windows *.

* Екран властивостей принтера у Windows можна відобразити, виконавши одну з наведених нижче процедур.
Коли для відкривання використовується вкладка [ Настройки] в меню «Пуск»
(1) Відобразіть [Пристрої] > [Принтери та сканери] → виберіть цільовий пристрій → натисніть [Керування].
(2) На екрані [Керування пристроєм] натисніть [Властивості принтера].
Коли для відкривання використовується [Панель керування]
(1) Відкрийте [Пристрої та принтери].
(2) У списку принтерів натисніть правою кнопкою миші на пристрої, який потрібно налаштувати → у меню, що відобразиться, виберіть [Властивості принтера].