Видалення драйвера

Тут описано процедуру видалення непотрібного драйвера. Це можна зробити двома способами: запустити програму видалення у Windows або скористатися програмою видалення на диску CD-ROM із комплекту постачання чи в папці із завантаженим драйвером.

Необхідні умови

Запускаючи комп’ютер, увійдіть у систему як учасник групи Administrators.
Відкрийте екран [Робочий стіл] (якщо використовується Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Процедури

1.
Запустіть програму видалення драйвера.
У разі використання функцій Windows
У разі запуску з вкладки [ Настройки] в меню «Пуск»
(1) Відкрийте розділ [Програми] (або [Система]) > [Програми та функції].
(2) Виберіть драйвер, який потрібно видалити → натисніть [Видалити].
У разі запуску з меню [Панель керування]
(1) Відкрийте розділ [Програми] > [Видалити програму].
(2) Виберіть драйвер, який потрібно видалити → виберіть [Видалити/змінити] в меню.
У разі використання файлу для видалення драйвера
Двічі клацніть один із наведених нижче файлів.
У разі використання файлу в папці з установленим драйвером
Скористайтеся файлом [UNINSTAL.exe], що відповідає драйверу в указаній нижче папці.
<папка встановлення>\Canon\PrnUninstall
У разі використання файлу на диску CD-ROM із комплекту постачання чи в папці із завантаженим драйвером
Скористайтеся наведеним нижче файлом у папці із завантаженим драйвером.
misc\UNINSTAL.exe
2.
Виберіть ім’я пристрою, який потрібно видалити → натисніть [Видалити].
[Очищення]: натисніть, щоб одночасно видалити всі файли та дані реєстру, що стосуються всіх драйверів у списку, а не лише вибраного драйвера. Натисніть [Видалити], щоб видалити драйвер у звичайному режимі.
3.
На екрані підтвердження видалення принтера натисніть [Так].
Може відобразитися повідомлення із запитом на підтвердження видалення пакета драйверів.
4.
На екрані [Видалити принтер] натисніть [Вихід].