Установлення шляхом указання файлу inf

Драйвер можна встановити, указавши файл inf за допомогою функції додавання принтера, наявної у Windows. Наведений нижче приклад стосується встановлення з використанням стандартного порту TCP/IP.

Необхідні умови

Системні вимоги
Підтвердьте IP-адресу пристрою.
Підготуйте файл inf.
Завантажте драйвер із веб-сайту Canon (https://global.canon/) або диска CD-ROM із комплекту постачання та підготуйте файл inf.
Файл inf зберігається в папці [Driver] і папці [etc], розташованій у папці із завантаженим драйвером.
У разі оновлення всіх установлених на комп’ютері драйверів
Скористайтеся файлом inf у папці [Driver]
У разі окремого встановлення нового драйвера без оновлення драйвера, уже встановленого на комп’ютері
Скористайтеся файлом inf у папці [etc].
Примітки та попередження щодо встановлення
Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як учасник групи Administrators.
Відкрийте екран [Робочий стіл] (якщо використовується Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Процедури

1.
Запустіть майстер установлення принтерів Windows.
У разі запуску з вкладки [ Настройки] в меню «Пуск»
(1) Відкрийте розділ [Пристрої] > [Принтери та сканери] → натисніть [Додати принтер або сканер].
(2) Натисніть [Потрібний принтер відсутній у списку].
У разі запуску з меню [Панель керування]
(1) Відкрийте розділ [Пристрої та принтери] → натисніть [Додати принтер].
(2) Коли відобразиться екран вибору пристрою, клацніть посилання з вказівкою про те, що принтера немає в списку.
2.
Виберіть команду додавання локального принтера та перейдіть на наступний екран.
3.
Виберіть [Створити новий порт] → виберіть [Standard TCP/IP Port] у меню [Тип порту] → натисніть [Далі].
4.
Введіть IP-адресу пристрою в полі [Ім’я хоста або IP-адреса] → дотримуйтеся вказівок на екрані.
Якщо не вдається знайти пристрій, можливо, його розпізнано як невідомий пристрій. У такому разі клацніть наступний елемент «Відкрити докладну інформацію».
[+][-]
5.
На екрані [Інсталювати драйвер принтера] натисніть [Інсталювати з диска].
6.
Натисніть [Огляд] → виберіть підготовлений файл inf.
7.
Виберіть потрібний пристрій у списку [Принтери] → натисніть [Далі].
8.
Установіть драйвер відповідно до вказівок на екрані → натисніть [Готово].
Під час установлення буде налаштовано один із таких профілів конфігурації: [Базова конфігурація] чи [Базова конфігурація (сумісний)].
Налаштуйте відомості про пристрій після завершення встановлення. Щоб увімкнути функції пристрою, змініть профіль конфігурації на такий, що відповідає використовуваному пристрою, і налаштуйте відомості про функції та додаткові модулі пристрою.
Докладніше про налаштування відомостей про пристрій див. в довідці.

Пов’язані теми