Торговельні марки

macOS і Safari є торговельними марками компанії Apple Inc.
Усі фірмові марки та назви продуктів, зазначені в цьому документі, є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками відповідних власників.
All other trademarks are the property of their respective owners.