Sistemsko okruženje

WSD skeniranje
Windows 8,1
Windows 10
Preduvjeti sustava za Remote UI*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11
Google Chrome
Kompatibilni poslužiteljski softver za prosljeđivanje e-pošte
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Sendmail 8.14.4
Kompatibilni poslužiteljski softver za primanje e-pošte
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.0.19
Datotečni poslužitelji dostupni kao odredišta za prijenos datoteka
FTP
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internet Information Services 10
CentOS 7
Windows (SMB)
Windows 8,1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS X 10.13 i noviji
CentOS 7
WebDAV
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS X 10.13 i noviji
CentOS 7
Vrste LDAP poslužitelja
Windows Server 2012 R2 sa servisom Active Directory
Windows Server 2016 sa servisom Active Directory
Windows Server 2019 sa servisom Active Directory
Sistemski preduvjeti za Korisnički vodič
Windows
Internet Explorer 9 i noviji
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome (samo za pregledavanje na internetu)
Linux
Firefox
Mac OS
Safari
Firefox
Chrome (samo za pregledavanje na internetu)
iOS
Chrome (samo za pregledavanje na internetu)
Android
Chrome (samo za pregledavanje na internetu)
*1 Prije promjene postavki uređaja, postavite web-preglednik da biste omogućili sve kolačiće i koristili JavaScript.
6W22-0KJ