Otkazivanje zadataka slanja/ispisa

Ako na upravljačkoj ploči pritisnete  tijekom obrade zadatka slanja/ispisa, a prikazuje se zaslon koji vodi do <Zadaci slanja>/<Zadaci ispisivanja>, trenutačni zadatak slanja/ispisa bit će pauziran te će se prikazati <Zadaci slanja>/<Zadaci ispisivanja>.
 
Odaberite zadatak koji želite otkazati i pritisnite <Otkaži>.
Zasloni koji vode do <Zadaci slanja>/<Zadaci ispisivanja>
Zaslon <Početni prikaz>
Zaslon <Ispisivanje>
Gornji zasloni stavki <Nadzor statusa> (<Kopiranje/Ispisivanje>, <Slanje>, <Primanje>, <Pohrani>, <Potrošni mat./ostalo>)
Zaslon <Visual Message Settings>
Ako na upravljačkoj ploči pritisnete  tijekom obrade zadatka slanja/faksiranja, a prikazuje se zaslon koji vodi do <Faks>/<Skeniranje i slanje>, prikazat će se skočni zaslon kojim se izravno otkazuje trenutačni zadatak. Kada se obrađuje više zadataka, možete odrediti koji će zadatak biti otkazan: zadatak koji je zadnji zadan ili zadatak koji se trenutačno šalje. (<Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>)
Ako postoji neki zadatak koji je pokrenut nakon što ste na upravljačkoj ploči pritisnuli , zadatak će biti izvršen.
Upute za otkazivanje zadataka na zaslonu <Kopiranje> ili zaslonu <Faks> potražite u odjeljku Otkazivanje kopiranja ili odjeljku Otkazivanje slanja faksa.
6W22-031